De Gavetest

Welke gave heb jij van de Heilige Geest gekregen?

Vraag 1

De volgende zin is het meest op mij van toepassing:
In een groep heb ik graag het woord.
Ik voel goed aan wat een ander bedoelt.
Ik luister liever dan dat ik praat.
Ik denk altijd goed na voor ik iets zeg.