Wat is Bewust Katholiek?

Bewust Katholiek v.o.f. is opgericht door Frank en Emy Jansons in samenwerking met Pastoor Dick van Klaveren. Bewust Katholiek heeft tot doel om de rijkdom van het Rooms Katholieke geloof voor zo veel mogelijk mensen in Nederland toegankelijk en bereikbaar te maken. Dat doet zij door zelf initiatieven te ontwikkelen en katholieken tools te bieden om missionair te zijn als Sint Willibrord. 

De filmreeks over de sacramenten biedt een heldere weergave van waar het bij de sacramenten in de kern in de Kerk over gaat. Pastors en vrijwilligers in parochies gebruiken de filmpjes tijdens catechesebijeenkomsten en in voorbereidingstrajecten van bijvoorbeeld de doop en het huwelijk, om mensen te informeren en vervolgens met hen in gesprek te gaan.

De prekenservice biedt abonnees wekelijks een inspirerende preek waarin de spiritualiteit van Willibrord doorklinkt. Door een abonnement te nemen op deze service steun je tevens het werk van Bewust Katholiek.

Op dit moment ontwikkelt Bewust Katholiek verschillende apps. Een daarvan is de lifestyle-app ‘VaderAppt’ die gemaakt wordt in samenwerking met diverse kloosterordes. In deze app kiest de gebruiker een abt van een kloosterorde uit die zijn of haar digitale coach wordt. Elke abt heeft zijn eigen specialiteit. Denk aan: regelmatig leven, draagkracht in je leven ontwikkelen of lijden verwerken. Houd de website in de gaten voor meer informatie.