Kunnen - willen - doen

Zesde zondag door het jaar (Marcus 1,40-45)

40 In die tijd kwam een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: ''Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.'' 41 Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: ''Ik wil, word rein.'' 42 Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. 43Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij op strenge toon: 44 ''Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.'' 45 Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaar­heid aan de zaak te geven, met het gevolg, dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Terug naar overzicht

Account beheren? Klik hier.